Enhanced Holiday Entitlement
Additional Stori Day
Staff Recognition

Gweithiwr Cymorth - Tai (17.5awr pw) - Ynys Môn

Salary £23,241.92 pro rata y flwyddyn (hysbysebwyd cyflog gwirioneddol ar gyfer swydd = £10,992.80)
Location Bangor/Ynys Môn
{Mergefield Value}
{Mergefield Value}

This is a Temporary, Part Time vacancy that will close in {x} days at {xx:xx} BST.

Mae'r rôl hon, sydd wedi'i lleoli ym Mangor, am gyfnod penodol (tan 31 Mawrth 2025) sy'n darparu gwasanaeth cymorth effeithlon ac effeithiol o ansawdd uchel yn Ynys Môn i bobl agored i niwed ag anghenion cymhleth gan gynnwys cam-drin domestig, camddefnyddio sylweddau a materion iechyd meddwl.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn galluogi ac yn grymuso'r bobl y mae Stori yn eu cefnogi i lywio cyfeiriad eu bywydau, datblygu sgiliau newydd, ennill mwy o annibyniaeth a chymryd rheolaeth dros eu hawliau a'u cyfrifoldebau

 

Dylai ymgeiswyr feddu ar drwydded yrru lawn a chael mynediad at gerbyd.

Rhaid i ymgeiswyr allu profi eu hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig.

Bydd cyfweliadau'n cael eu cynnal ym Mangor yn fuan ar ôl y dyddiad cau.

Os ydych chi'n hoffi gweithio yn rhywle lle rydych chi'n cael gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i bobl bob dydd, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Rydym yn chwilio am unigolion talentog i ymuno â'n tîm hapus a gweithgar. Gallai fod yn swydd rheng flaen sy'n darparu cymorth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, yn hytrach na gofal personol, neu mewn rôl cefnogi busnes.

Yn gyfnewid am hyn, rydym yn cynnig contractau llawn a rhan-amser, oriau gwaith hyblyg, hawl i wyliau gwell, tâl salwch galwedigaethol, pensiwn cwmni a hyfforddiant cynhwysfawr.

Hawl I Gwyliau Gwell

Rhaglen Cymorth i Weithwyr

Diwrnod ‘Stori’ Ychwanego

Cyflog Salwch Galwedigaethol

Cynllun
pensiwn

Cyfeirio cynllun cyfaill

Cynllun Cydnabyddiaeth

Alternatively, please sign in with...


Published

Not Published

Closing

in X days

{Expiry}